Tomtköp

Då man har hittat drömtomten är det bara skriva under,  söka bygglov och börja bygga, eller? Mycket får man lära sig under processens gång. Som tur är finns det snälla personer på kommunen och Lantmäteriet som kan hjälpa till att reda ut begreppen. Var inte rädd för att fråga. I vårt fall har fastighetsägaren sökt förhandsbesked på bygglov som byggnadsnämnden har beviljat. Det är ju inte att rekommendera att köpa en tomt som man sedan inte får bygga på. Ansökan kostar ca 11000 kr och ett ok från byggnadsnämnden betyder att ett bostadshus får byggas på tomten, men det är ju först bygglovet som godkänner det specifika huset och dess placering. Förhandsbeskedet brukar innehålla riktlinjer och håller du dig till dessa bör ju även bygglovet gå igenom. För oss innebär det bl.a. att vi inte får bygga garage som sitter ihop med huvudbyggnaden. Som tur är har vi tänkt bygga ett fristående garage. När man har fått ett förhandsbesked kan tomten styckas av om det inte är gjort. Säljare och köpare kommer överens om vem som bekostar kalaset som brukar gå loss på 15000-20000 kr, beroende på hur mycket jobb det kräver. Ansökan om avstyckning skickas till Lantmäteriet. Förutom ansökan, ska köpebrev och förhandsbesked bifogas. I Umeå är handläggningstiden 15 veckor, men när det ska byggas nytt på tomten brukar det prioriteras, så det kan bli klart snabbare än så. När avstyckningen vunnit laga kraft, kan man söka lagfart på tomten. Lagfart kostar 1,5 % av köpeskillingen på tomten + en avgift på ca 800 spänn. Banken brukar vilja att tomten ska vara avstyckad innan de beviljar ett lån, så för att säkra tomten kan man skriva ett köpekontrakt där man skriver under på att betalning kommer att ske när avstyckningen är klar. Säljare och köpare kan eventuellt komma överens om en mindre summa i handpenning. Slutgiltig betalning sker vanligtvis på tillträdesdagen och då skriver man ett köpebrev som ett bevis på att tomten är betald.

Är inte en mäklare inblandad i köpet finns mall för köpekontrakt att köpa i bokhandeln eller gratis att ladda ner på bl.a. Villaägarna hemsida. Man kan också anlita en jurist som skriver avtalet.

Kontraktet ska innehålla:

– Kontaktuppgifter på köpare och säljare

– Fastighetsbeteckning

– Köpeskilling

– Betalningssätt

– Tillträdesdatum

– Underskrift av säljare, köpare och två vittnen

Kontraktet kan också innehålla:

– Garanti för nyttjande (servitut m.m)

– Ev. inteckningar och pantbrev

– Utgifter och inkomster (t ex att räntor, skatter, avgifter, hyresinkomster av egendomen tillkommer säljaren före tillträdesdagen och lagfarts- och inteckningskostnader betalas av köparen samt vem som ska stå för avstyckning).

– Klausuler (t ex att  tomtens storlek efter avstyckning överensstämmer med säljarens uppgifter eller att kontraktet förutsätter att Förhandsbesked om bygglov vinner laga kraft).

När det gäller klausul om tomtens storlek bör man inte skriva i exakta kvadratmeter eftersom det är svårt att veta det när avstyckning inte är gjord. Lantmäteriet rekommenderar hellre att man bifogar en karta där säljaren har markerat var tomten går.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s