Månad: april 2012

Trädgårdsplaner

Det känns lite avlägset, men samtidigt är det bra att i ett tidigt skede planera för hur trädgården ska se ut. Under gårdagskvällen ritade vi ännu en gång upp tomten i skala 1:100. Vi skissade grusgångar, trätrallar, partier med natursten, skifferplattor, buskar och trädgårdsland. Vi gillar kombinationen av olika naturmaterial, sten möter trä, grus möter grönska. Vanlig svensk sjösten är inte att underskatta i trädgårdssammanhang. Här inspirationsbilder från Flisby.

Numera tomtägare

Ledig dag och vi gjorde ett besök på Bosyn och skrev kontrakt med vår KA, som ska finnas som en hjälpande hand under byggprocessen. Han har precis avslutat ett uppdrag på ett likadant hus som vårt, vilket känns bra.

Sedan gjorde vi ett besök på banken med säljaren som är vår blivande granne, för att avsluta tomtköpet. Vår bankman utfärdade ett värdebevis och hjälpte oss med lagfartsansökan. Vi blev lite fattigare, men vi kan bocka av några utgiftsposter; tomtkostnad, lagfart och pantbrev. Sakta men säkert närmar vi oss målet.

 

Garageritning

Även om vi kommer vänta något med att bygga garage, söker vi bygglov samtidigt som huset. Jag kontaktade kommunen för att få information om hur ritningen ska se ut och efter en kväll med skisspennor och ett A3-ark är garageritningen färdig.

UMEÅ KOMMUN KRÄVER FÖLJANDE I TRE EXEMPLAR:

– Ansökningsblankett (ifylld och underskriven)

– Situationsplan

– Planritningar

– Fasadritningar

– Sektionsritning

Ritningarna ska ritas i skala 1:100 på olinjerat A3-papper, måttsatta i meter med två decimalers noggrannhet. De ska innehålla information om vad som finns på ritningen, fastighetsbeteckning, skala, skalstock och datum. Man ska redovisa materialval och kulör på tak och fasad samt fönsters utformning och dörrens/portens placering och utseende.

Kontrollansvarig sökes

I bygglovsansökan måste det framgå vem vi ska ha som kontrollansvarig. På boverket.se finns ett sökregister över alla som är certifierade. Problemet är att det bara finns 15 personer i Umeå, 37 personer om man kollar hela Västerbotten och  många verkar vara upptagna. Jag har mailat till de som finns i Umeå, tackar alla nej får vi väl fråga någon i Skellefteå.

Vi tar gärna emot tips!

Husplacering

Förmiddagen spenderades på tomten tillsammans med A-hus och en nyfiken granne. Vi användes oss av ett 50 meter långt måttband och placerade ut pinnar där huset och garaget ska stå. Sedan drog vi band emellan pinnarna. Riktigt grådassigt väder, men  spännande få ett hum och proportionerna. Vi kommer att  behålla så många av björkarna som är möjligt och sedan gallra om de skymmer solen, om den behagar titta fram någon gång.

One Tonne Life

One Tonne Life projektet handlar om att leva klimatsmart och minimera utsläppet av CO2.

Följande kan man läsa på hemsidan:

”En genomsnittlig svensk genererar i snitt ca 7 ton COutsläpp per år. Vad krävs egentligen för att leva klimatneutralt? Familjen Lindell antog utmaningen och flyttade in i One Tonne Life huset i januari 2011. Till sin hjälp hade de ett energismart hus, en elbil och en expertpanel till hjälp.”

A-hus är de som levererar huset och letar man lite kan man hitta en del bilder och text kring produktionen av ett A-hus. I projektet finns en expertpanel som hjälper till med sina respektive specialområden. Visst får man ha i åtanke att dessa experter representerar olika företag med produkter som är med i projektet och får reklam men panelen kommer också med en hel del matnyttigt om hur man lever klimatsmart (val av mat är väldigt viktigt…) som är intressant att läsa.

Till stor del tror jag att det handlar om ett ändrat tankesätt hur vi lever vår vardag väl så mycket som att köpa nya, klimatsmartare produkter.

Extreme

Vi har bestämt oss för att gradera upp till A-hus extremeyttervägg. Inget fel på ordinarie vägg med en isolering på 265 mm och ett U-värde  på 0,14, men 13 300 kr är i det stora hela inte mycket då framtidens elpriser lär fortsätta att öka.

Extremeytterväggen har 320 mm isolering och ett U-värde på 0,11. Enligt leveransdeklarationen är skillnaden följande:

– Fasadskiva/isolering med tjocklek 50 mm byts ut till 80 mm.

– Spikreglar 45*45 mm och isolering 45 mm byts till spikreglar 45*70 mm och isolering 70 mm.

– Till vindsluckan levereras även en överlucka.

Detta är för övrigt samma vägg som används i OneTonneLife-projektet där A-hus är med.

Nyanser av svart

Jag trodde inget kunde vara svartare än svart, men svärtan har även den nyanser. Det är som tur inte tal om någon depression utan om konsten att välja rätt färg på ytterdörren. NCS är ett internationellt färgbeteckningssystem med en enorm mängd kulörer att välja mellan. För att garantin på dörren ska gälla hos Snickarper måste man välja en nyans som inte är mörkare än S 8000-N. Jag antar att en mörkare nyans tar mer stryk, att den bleks lättare eller tenderar att spricka då dörren lätt blir varm. Vi kommer att ha dörren i nordöstläge, med entrén under tak, så tror inte solens strålar är någon större fara. Svart dörr S 8000-N till vitt hus.

Invändiga och utvändiga val

I väntan på husritningen, har vi gjort invändiga och utvändiga val hos A-hus.

STANDARDVAL:

– Liggande panel

– Svarta takpannor

– Vita hängrännor och fönsterbleck

– Vitmålad sekundärdörr

TILLVAL:

– Extremyttervägg U-värde 0.11 (13000 kr)

– Inklädd takfot

– Svart ytterdörr

– Frånluftsvärmepump Nibe 750

– Listverk

– Golv från Tarkett, Milky White

– Skjutdörrsgarderober från Elfa