Kan man lita på gammalt lego?

Jag mailade Lego ännu en gång för att få veta om gamla klossar är giftigt och fick svaret att jag själv måste kolla upp vilket år de är tillverkade och utifrån det bestämma om jag ska behålla klossarna eller inte. Det kändes som väldigt bökigt eftersom jag inte har koll på vilka lagändringar som har gjorts, så jag bestämde mig för att slänga allt gammalt lego från min barndom. sedan upptäckte jag att Lego haft en representant på ett stort seminarium för ett par år sedan om kemikaliepåverkan. På ett forum på nätet var det någon som påstod att han sagt att 100 ämnen tagits bort. Så jag tänkte att om någon vet om vilka förändringar i sammansättningen som gjorts så är det han.

Jag fick ett väldigt utförligt svar av en kollega och utifrån det gör jag bedömningen att gammalt lego ändå är ok. För den som inte orkar läsa hela svaret nedan står det att gammalt lego innehåller samma typ av plast som dagens, det som kan ha ändras är olika färgtillsatser som kan ha en negativ påverkan på miljön eller varit farliga vid större hantering i kemikaliefabrikerna. Som tur är har vi väldigt mycket nytt lego hemma så det är ingen större förlust att jag slängde en påse, men tänker det kan vara bra information för andra som undrar.

Miljöpåverkan vid tillverkningen av 80-talslegot är ju redan gjord och slänger man det ska det ju ta vägen någonstans, så har man gammalt lego tycker jag man kan behålla dem med gott samvete. Det är alltid en avvägning vad man ska slänga när man rensar hemmet från plast och kemikalier, men mer om det en annan dag. 

IMG_7835

Hej Carolin och tack för ditt mail som jag fick vidaresänt från Peter eftersom jag arbetar i Peters team men är stationerad i Sverige.

 Jag var inte på plats vid det aktuella seminariet men är ofta själv ute och berättar om LEGO’s arbete när det gäller produktsäkerhet. Förmodligen är det ett missförstånd att Peter skulle ha sagt att LEGO har tagit bort många ämnen på grund av nya krav. Den klassiska LEGO-klossen har sedan 60-talet tillverkats i ABS-plast. ABS-plast är det helt dominerande materialet i LEGO men vi använder även andra plaster för vissa ändamål. Ett exempel är däck som tillverkas i ett annat plastmaterial som är mjukt.

 Mellan 1988 och 2013 gällde leksaksdirektivet 88/378/EEG och dess kemikaliekrav. Den 20/7 2013 trädde nya kemikaliekrav i kraft genom implementeringen av ett uppdaterat Lekaksdirektiv 2009/48/EG. Du kan läsa mer om hur LEGO har arbetat med detta i vår ”Progress report” för 2012 http://aboutus.lego.com/sv-se/progress-report/ på sidan 59 och framåt.

Det finns även kemikaliekrav i vissa andra förordningar (t ex REACH-förordningen) och direktiv (t ex för elektriska och elektroniska produkter) som kan sätta gränsvärden för vissa farliga ämnen och som leksakstillverkare förstås måste följa.

 Det Peter förmodligen refererade till var ett krav som trädde i kraft 2011 och som anger att alla tillverkare av leksaker måste genomföra en säkerhetsbedömning  av sina leksaker innan de sätts på marknaden. Säkerhetsbedömningen ska också innefatta eventuella kemiska faror och risker. Detta krav har gjort att vi har byggt upp nya system för att hantera den omfattande dokumentation vi har och som visar att LEGO bara tillverkas i säkra material.

 Vare sig de nya kemikaliekraven i leksaksdirektivet eller nya krav i övriga direktiv/förordningar eller de nya kraven på omfattande kemisk säkerhetsbedömning har lett till någon förändring av den kemiska sammansättningen i våra ABS-klossar – det har inte funnits anledning att ändra eftersom klossarna var säkra även tidigare.

 Vi tar som du säger kemikaliefrågor på mycket stort allvar. Under de ca 55 år som LEGO-klossen i sin nuvarande utformning har tillverkats så har det säkert skett vissa förändringar när det gäller vilka tillsatser som används i plasten. Det kan till exempel gälla de små tillsatser av färgämnen som våra råvaruleverantörer genom åren har använt för att få fram rätt färg på klossarna. Att en förändring i dessa tillsatser sker behöver inte innebära att produkten tidigare var farlig. Många kemikaliekrav för leksaker är riskbaserade. Det innebär att även om ett ämne kan vara farligt när man får i sig i stora mängder så kan det vara tillåtet att använda i små mängder i konsumentprodukter som t ex leksaker, förutsatt att det är så hårt bundet i plasten att det inte kan läcka ut vid de migrationstester som görs och där plasten läggs i särskilda lösningar. Läcker inte ämnet ut så finns det ingen risk för användaren även om ämnet i sig kan ha farliga egenskaper.

ABS och många andra hårdplaster har den egenskapen att de mycket ogärna släpper ifrån sig något ämne eftersom ämnena är så hårt bundna i plasten. Eftersom forskarvärlden hela tiden får fram ny kunskap om olika ämnen, kan vissa ämnen som var tillåtna att använda helt fritt på t ex 60-talet ha blivit förbjudna på 80-talet eller 90-talet och därför har det säkert flera gånger hänt att t ex någon färgtillsats har ersatts med en annan men det har inte berott på att tidigare versioner av LEGO-klossar har varit farliga. Istället kan man ha gjort valet att ta bort ämnen som man vet är farliga att hantera i stora mängder i kemikaliefabriker eller ämnen som man vet kan ha negativa miljöeffekter.

 Du får gärna kontakta mig om du vill diskutera vidare eller vill ha mer information men det finns inte anledning att vara orolig för att använda klossarna från 80-talet.

OBS! I februari 2018 publicerades en studie av Andrew Turner vid Plymouth University som visar att gammalt lego trots allt kan vara giftigt. Studien Concentrations and migratabilities of hazardous elements in second hand childrens plastig toys finns i sin helhet här:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b04685

7 reaktioner på ”Kan man lita på gammalt lego?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s