Kategori: ekonomi

Guldfiber

Vi hade budgeterat knappt 10 000 kr för inkoppling av bredband. Men Umeå Energi har bara dragit bredband fram till Täfteå, sedan är det en byaförening som tillhandahåller resten. Det innebär en inkopplingskostnad på 28 000 kr, trots att rören redan är dragna på vår tomt och en månadsavgift på 380 kr samt 100 kr i årsavgift för medlemskap i föreningen. Det har säkert kostat en del för föreningen att gräva för bredband, men att lägga 7500 kr/per år (räknat på en tioårsperiod) på internet är galet mycket! Det måste vara guld i rören.

Vi väntar på en offert på att dra in vanlig telefon, för att kunna köra ADSL istället, men det känns ruskigt gammeldags och det ska i princip vara gratis att koppla in för att det ska vara ett alternativ.

Det mobila bredbandsnätet blir allt snabbare, men när jag befunnit mig i huset i Täfteå och surfat med mobilen har den tyvärr skiftat mellan Edge och 3G.

 

Skattesmäll

En mindre i alla fall. Vi har fått brev från Skatteverket om att vi måste göra en fastighetsdeklaration. Tydligen kommer vi inte undan fastighetsskatten när huset är under uppbyggnad. Jag som var så nöjd över att vi som bygger nytt slipper betala fastighetsavgift i 15 år. Skatten har inget maxtak som fastighetsavgiften har, utan man betalar skatt utifrån ett byggnadsvärde som beräknas på hälften av nedlagda byggkostnader fram till den 1 januari 2013.

Skatten för byggnad under uppförande = 1/2 av byggnadsvärdet * 1%.

Med byggkostnader räknas inte schaktkostnader, geoteknisk undersökning eller avgifter som lagfart och bygglov, utan kostnader för byggentreprenad och klimatskal och annat som hunnit uppföras.

Eftersom skatten grundas på fastighetens skick den 1 januari innebär det att om man hinner köpa tomt och flytta in i huset inom ett kalenderår slipper man betala fastighetsskatt.

Läs mer i Skatteverkets broschyr: Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Julbrev med fönsterkuvert

Fakturorna har börjat trilla in med posten, men det är skönt att kunna börja bocka av i budgeten, ju fler utgifter som är betalda desto närmare inflytt. De saftigaste kostnaderna har vi ju haft koll på som byggsats och entreprenad, men några brev får man dra smygen när man öppnar. Det har som tur är inte varit några större överraskningar. Jag vet att när man är i husbyggartankar gärna surfar runt efter vilka kostnader som finns. Det är så klart individuellt beroende på vilken kommun man bor i, vilken tomt man bygger på eller helt enkelt vilka prioriteringar man gör men man vill gärna ha en fingervisning. Räkna med att det åtminstone blir 10 % dyrare än vad man från början tänkt. 

Vi budgeterade 50 000 kr extra för grovplaneringen av tomten, då det verkar vara ett riktmärke när man har en relativt platt tomt. En viss del fyllnadsmassor ingick, men då vi höjt upp under huset något och fyllt upp för uppfart och altan blir det en kostnad på 34 000 kr. Vi håller än så länge budgeten men det kommer säkert behövs mer när hela tomten ska göras klar. Grovplaneringen är säkerligen något som många underbudgeterar, då det är svårt att veta hur mycket fyllnadsmassor som behövs förrän markarbetet är klart.

Vi hade räknat med en avgift på ca 26 000 kr för anslutning till Umeå Energis elnät då det var siffran vi hittade på deras hemsida, men fick en räkning på 31 000 kr. I de flesta fall ingår kakel och klinkers för 300 kr kvadratmetern. Det är svårt att hålla även om man inte väljer det lyxigaste plattorna. Det är dock inte så svårt att räkna ut merkostnaden, det man däremot bör tänka på är att det kan tillkomma kostnader för avvikande plattstorlekar och tillhörande arbete.

Rörligt eller bundet elavtal?

Räkningen för anslutning till Umeå Energis elnät på 31 500 kr damp ner i brevlådan och det är god tid att teckna elavtal. Jag trodde att man var tvungen att ha tillsvidarepris under byggtiden, men man kan tydligen teckna ett avtal som alla andra. Vilket avtal man än väljer bör man ta ett aktivt beslut. Läste att var fjärde hushåll har tillsvidarepris och därmed betalar 20 öre/kWh extra. Vi har alltid haft ett rörligt avtal, men det har inte känts så noga när vi bott i lägenhet med uppvärmningen inbakad i hyran eller avgiften.

De senaste vintrarna har varit om inte kalla så i alla fall snörika. Än så länge har vi haft en mild höst. Det är svårt att sia om den kommande vinterns väderförhållanden och hur väl kraftverken kommer att fungera. Liksom vid val av boränta måste man väga hur stora risker hushållsekonomin klarar av. Nu har många elbolag ett mellanting, man kan teckna ett avtal som innebär bundet elpris under vintermånaderna och rörligt resten av året. Har man ett rörligt avtal gäller det att ha lite bättre koll på prisutvecklingen och det är bra med ett avtal som har kort uppsägningstid om man vill binda sig istället. En annan variant är ett bundet avtal som till en extra avgift kan tecknas om, ifall elpriset skulle sjunka.

Enligt konsumentverkets studie som går tillbaka till 2004 har lönsamheten hos de olika avtalen varierat från år till år. Under 2009 förlorade man i genomsnitt cirka 1 500 kronor på att ha ett bundet ettårsavtal istället för rörligt pris, under 2010 sparade man i snitt cirka 4 000 kronor på att ha ett ettårsavtal istället för rörligt och under 2011 så förlorade man cirka 2 700 kronor på att ha ett ettårsavtal. Om man istället jämför med treårsavtal så blev det i snitt cirka 300 kronor billigare med treårsavtalet än att ha rörligt pris under de tre kalenderåren. Att långa avtal på sikt verkar lönar sig mer kan förklaras med att priserna stiger.

Man kan jämföra elbolagens aktuella priser på Elpriskollen eller Elskling.

 

Egen solenergi

På fyra år har priset på sollceller halverats. Lika snabbt har den egenproducerade elen ökat i Sverige. En anläggning på 1 kW tar upp en yta på drygt åtta kvadratmeter av hustaket och kostar ca 40 000 kr. Man kan ansöka hos Länsstyrelsen om ett stöd på max 45% av investeringskostnaden. I bästa fall blir kostnaden alltså drygt 20 000 kr. Placeras panelerna rakt mot söder med 30–50 graders lutning kan du enligt Energimyndigheten räkna med att få ut 850 kWh, lite beroende var huset ligger, bäst förutsättningar är det längst kusten. Säg att anläggningen håller i 25 år, 850 kWh kostar då 800 kr eller ungefär 1 kr/kWh. Så gott som samma som köpt el.

Än så länge är solceller en investering för miljön snarare än för plånboken. Men förhoppningsvis blir solcellerna effektivare och billigare. Det kanske är värt att satsa på om några år när elpriserna skjutit i höjden.

Med nettodebitering skulle små elproducenter kunna kvitta den el de själva producerar och matar ut på nätet mot den el som de köper från elbolaget och bara betala för mellanskillnaden. Ett nytt lagförslag väntas vara klart i sommar. Det är ett positivt initiativ från en regering som i övrigt har en ganska bakåtsträvande miljö- och energipolitik (när resten av Europa lägger ner sina kärnkraftverk och satsar på förnyelsebar el vill Sverige bygga ut sina kärnkraftverk).

Håll koll

Fick tidigare i höst en ändringsblankett från A-hus med en extrakostnad på 3500 kr för ett till fönster i allrummet. Då vi ansåg att den var felaktig brydde vi oss aldrig om att skriva under. Här om dagen såg vi att det ändå var inräknat i slutsumman. Efter en titt i inkorgen till mailen kunde vi se att på ritningen vi skrev kontrakt på, fanns redan två fönster i allrummet. Ett par veckor senare fick vi en ritning med bara ett fönster som vi anmärkte på och fick ändrat.

A-hus säljare kontaktade huvudkontoret åt oss och fick extrakostnaden struken. Kanske ingen jättesumma i det stora hela men rätt ska vara rätt. Summa summarum, håll koll på allt! Det är inte lätt att komma ihåg alla svängar om man inte har det på papper.

Försäkringar

Idag fick vi försäkringsbeviset från Gar-bo, så nu är alla papper inlämnade för att kommunen ska kunna ge oss ett startbesked.

BYGGFELS- OCH FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD

Plan- och bygglagen kräver byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd vid nybyggnad av bostäder. Bygger man huset själv är man undantagen byggfelsförsäkringen, då det är ett skydd om entreprenören går i konkurs. Det finns två bolag som tecknar byggfels- och färdigställandeförsäkringar; Gar-Bo och Bostadsgaranti. Bristen på konkurrens gör att försäkringarna är ganska dyra, men ofta ingår det i kontraktet med husföretaget. Bygger man med A-hus ingår Gar-Bos byggfels- och färdigställandeförsäkring. Färdigställandeförsäkringen gäller i 10 år från slutbesiktning. Färdigställandeskyddet behöver inte vara en tecknad försäkring utan kan också bestå av en bankgaranti.

PBL kunskapsbanken ger Boverket vägledning i Plan- och bygglagen.

VILLAFÖRSÄKRING

En villaförsäkring gäller för byggnaden och tomtmarken, vilket inte ska förväxlas med en hemförsäkring som gäller för den egendom man har, d.v.s. egna, lånade eller hyrda saker. De flesta försäkringsbolag har dock kombinerade villa- och hemförsäkringar. Bygger man med A-hus ingår Länsförsäkringars villaförsäkring under 1 år.

Som med alla försäkringar är det bra att kolla igenom försäkringsbrevet noga. Vi fick ringa och korrigera då det inte var ikryssat någon braskamin. Antar att det inte är så bra om det blir en brand i huset som sedan visar sig vara orsakad av just eldning.

Nytt elavtal

Från och med idag är det möjligt att köpa el per timme. Tecknar man ett sådant avtal ska elbolagen kostnadsfritt tillhandahålla ny elmätare om inte den befintliga redan klarar av timavläsning. Genom att vara aktiv och kontrollera elförbrukningen kan man snåla när det är dyrt, vilket ofta är dagtid och köra tvättmaskin, diskmaskin etc när det är billigare, oftast på nätter och helger. Mest kan man tjäna om man kan anpassa värmesystemet till elpriset. Fortum beräknar att en aktiv kund kan spara upp till 15 %. I förlängningen borde det nya avtalet leda till en teknisk utveckling som inte bara innefattar ett större utbud av vitvaror med timerfunktion, utan också vitvaror eller värmepumpar som har en inbyggd kapacitet att läsa av elförbrukningen och anpassa sig efter den, utan att det kräver något av elkonsumenten.

Läs om nyheten på Ny Teknik.

Spärrförbindelse

Ett besök på Swedbank och spärrförbindelsen till A-hus är avklarad. Med en spärrförbindelse reserverar banken en del av kreditbeloppet till en entreprenör eller leverantör. Banken vill ha kopior på byggfels- och färdigställandeförsäkring, kostnadskalkyl och kontrakt med entreprenören det gäller.