Kategori: energi och miljö

Kommunens energi- och klimatrådgivare

Varje hustillverkare talar så klart för sin huskonstruktion och det är svårt som lekman att veta hur stor skillnad en detalj egentligen har. Ett tips om man är intresserad av energisnålt byggande är att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare. Man kan kostnadsfritt boka upp ett möte eller maila frågor. Jag fick snabbt ett utförligt svar och det ligger till grund för mina tidigare uträkningar gällande fönster- och energiförlust.

Enligt kommunens energi- och klimatrådgivare bör hustillverkaren kunna tillhandahålla en energiberäkning av huset där U-värde för väggar, dörrar, fönster osv ingår. Energiberäkning ska redogöra för husets bruttoenergibehov, alltså den energi huset kräver för att behålla en behaglig inomhustemperatur.

Täthet är viktigt ur energisynpunkt. Tre lager isolering medför att reglarna inte blir köldbryggor, men hur mycket köldbryggorna påverkar energianvändningen är svårt att säga. Man bör undvika i så stor utsträckning man kan att göra hål i plastfolien, vilket talar för A-hus konstruktion där plasten sitter 45 mm in i väggen. Vid hål så ökar luftomsättningen i huset vilket medför att kall luft kommer in på oönskade ställen. Den måste då värmas upp och energianvändningen blir högre.

Rådgivaren rekommenderar att man gör en tryckprovning av huset under byggprocessen för att säkerställa tätheten och upptäcka läckage medan man kan göra något åt dem, något som ingår hos LB-hus. Har man ett FTX-ventilationssystem är tätheten extremt viktig. Har man golvvärme blir fönstrenas täthet extra viktig, eftersom man inte har element placerade under. Vidare bekräftas mina antaganden om att ett ryggåstak innebär en större energiåtgång, eftersom det blir mer luft att värma upp.

Slutsatsen är att en bättre isolerad vägg är att föredra, förutsatt att prisskillnaden inte överskrider energibesparingen. Framtidens elpriser är dock svåra att sia om. Mina tidigare beräkningar görs på ett fördubblat elpris och räknat på en något överdriven väggyta och elräkningen hamnar ändå inte på mer än någon tusenlapp extra per år för LB-hus sämre vägg, jämfört med A-hus. Detta kompenseras dessutom upp med LB-hus bättre rustade passivfönster, så i slutändan handlar det ändå bara om några hundralappar. En piss i havet, som min far skulle säga, räknat på ett helt husbygge.

//Carolin

U-värde

U-värde är ett mått på hur väl en byggnadsdel isolerar mot värmeförluster. Det mäts i watt per kvadratmeter och grad. U-värde 1 innebär att byggnadsdelen läcker ut en watt per kvadratmeter av byggnadsdelens area vid en grads temperaturskillnad. Ju lägre U-värde desto bättre värmeisoleringsförmåga.

A-hus väggkonstruktion ska ligga på ca 0,14, LB-hus 0,175. En försumbar skillnad med tanke på att U-värdet på äldre hus många gånger är flera gånger högre?

U-värde * väggyta * gradtimmar för orten / 1000 (för att omvandla till kWh) = energiåtgång

Umeås gradtimmar är 125000 och jag räknar på en väggyta på 200 kvm.

0,14*200*125000/1000=3500 kWh

0,175*200*125000/1000=4375 kWh

Skillnad 875 kWh/år

Med ett elpris på 1 kr/kWh= 875 kr/år 8750 kr/10 år

Med ett elpris på 2 kr/kWh= 1750 kr/år 17500 kr/10 år

Ovanstående uträkning beaktar endast väggkonstruktionen och alltså inte värmeförluster genom fönster, grund och tak. Vad jag förstår är grundkonstruktionen likvärdig mellan A-hus och LB-hus, medan A-hus har 100 mm mer isolering i taket. Jag har tidigare räknat på skillnaden mellan olika fönsters U-värde, då LB-hus vann ronden mot A-hus med sina passivfönster. A-hus väggkonstruktion är bättre ur energisynpunkt, frågan är om en tusenlapp per år är tillräckligt?

//Carolin

Fönster och energiförlust

LB-hus har Elit passiv-fönster med U-värde på 0,8 som standard. A-hus använder sig av samma leverantör men fönster med ett U-värde på 1,0. Enligt kommunens Energi- och klimatrådgivare, ger de bättre fönsterna en energibesparing (i Umeå) på ca: 149 kWh/kvm*år – 119 kWh/kvm*år = 30 kWh/kvm*år. Multipluserar man med 10 (räknat på 10 kvm fönsteryta) blir det 300 kWh/år, så i runta slängar 300 kr/år om man räknar på ett elpris på 1 kr/kWh. Inte särskilt mycket, men vem vet vad vi har för elpriser om några år. Med enkel matematik blir det en tusenlapp om året om priset tredubblas.

Jämför vi ett fönster med U-värde 1,0 och en välisolerad vägg med U-värde 0,15 så är energiåtgången (transmissionsförlusterna) 22,35 kWh/m2*år för väggen och 149 kWh/m2*år för fönstret (i Umeå), d.v.s en skillnad på 126,65 kWh/kvm*år. Låt säga att vi väljer att ha tre fönster som går enda ner till golvet och att dessa motsvarar en ökad fönsteryta med 3 kvm. Transmissionsförlusten blir då 379,95 kWh/år, d.v.s. ungefär 400 kr dyrare elräkning eller 1200 kr dyrare om vi förutspår ett tredubblat elpris.

//Carolin

Väggkonstruktion

Nedan syns A-hus 265 mm väggkonstruktion, något tjockare än många konkurenters.  Plastfolien ligger bakom 45 mm isolering för att den inte ska ”punkteras” vid håltagning för exempelvis eldosor. Viktigt ur energisynpunkt eller en piss i havet? Jag väntar på svar från kommunens energirådgivare.

1. 22 mm träfasad 2. 28 mm spikfläkt 3. 50 mm fasadskiva/isolering 4. Vindpapp 5. 170 mm regel + isolering 6. 0,2 mm plastfolie  7. 45 mm regel + isolering 8. 11 mm OSB-skiva 9. 13 mm gips

//Carolin