Kategori: konsumentkontakt

Bittra nötter

Fredagsmys för oss är lika med en påse jordnötter och På Spåret. Vi tycker att OLW är klart godast, men eftersom den innehåller palmolja, ger den en bitter eftersmak. Kennet har mailat dem och frågat varför, här kommer svaret:

Vi känner till den miljöpåverkan nyplanterade palmer orsakar i
form av skogsskövling och har därför under en längre period
jobbat aktivt med att successivt ersätta delar av palmoljan i
våra produkter.

Orklas policy för hållbar palmolja
1. Vi har under 2014 gjort en fullständig kartläggning av
möjligheterna att ersätta palmolja i vårt sortiment med andra
alternativ
2. Vi ska senast vid utgången av 2016 ha ersatt palmoljan med
näringsmässigt och miljömässigt bättre alternativ där det är
möjligt.
3. Där vi inte lycka ersätta palmoljan ska denna vara hållbart
producerad och fullt spårbar senast under 2017

Tillsvidare tar vi ansvar genom att:
· Vi är medlemmar i RSPO som jobbar för en hållbar
palmoljeproduktion
· All palmolja som vi köper kompletterar vi med Greenpalm
certifikat
· Vi kräver av våra leverantörer av palmolja att de är
medlemmar i RSPO

Chipsen, ostbågarna använder vi solrosolja till. Se mer
information på vår hemsida. I jordnötterna jobbas det alltså
på att den ska bort även här.

Hoppas det ger svar på dina frågor,

Hälsningar

Konsumentkontakt
Orkla Confectionery & Snacks Sverige

IMG_6532.jpg

Det är bra att det verkar vara på gång en förändring, men eftersom ICA använder solrosolja kan det väl inte vara så svårt att byta på en gång. Men jag antar att det beror på att palmolja är billigare. Världsnaturfonden tror inte på bojkott, däremot att vi ska ställa krav på att palmoljan är certifierad enligt RSPO.  Min jordnötsjunkie till make har nu blivit medlem i WWF och nötterna smakar inte lika bittert längre…

BPA i köksmaskiner

Det är enkelt att göra sig av med stekspaden i plast inköpt för en tjuga när man vill avgifta hemmet, desto drygare när det kommer till mer påkostade prylar. Det vore svårt och lite onödigt att göra sig av med alla plastprylar, men hormonstörande BPA (bisfenol A) i kontakt med mat och dryck vill jag undvika. Plast märkt med nr 7 kan innehålla BPA, men eftersom det är en ”diversemärkning” är det inte helt säkert att det är så.

Kaffebryggare, matberedare och andra köksmaskiner med genomskinlig hård plast, kan innehålla BPA. Enda sättet att ta reda på hur det ligger till är att kontakta tillverkarna. På så sätt signalerar vi också om en ökad efterfrågan på giftfria produkter.

Här ser ni vad de svarade!

Bunken till mixern från Philips:

Det beror på när den tillverkades. HR1617/90 tillverkades mellan 2012-2014 och vi slutade använda BPA 2013. Philips började mad att alla AVENT-artiklar var BPA-fria från och med januari 2009 och sedan följde alla delar som kommer i kontakt med mat och dryck som har varit BPA-fria sedan produktion från 2013. 

Du har din produktionskod på produkten på motorenheten eller på sidan av produkten. Notera: Serienumret består av en 14 tecken lång kombination i stil med ”DA001XXX..”, ELLER av 4 siffror i YYWW (år, vecka) format. 

Hittar du alltså 11 eller 12 som tillverkningsår så kan vi inte garantera att delarna är BPA-fria men om du har 13 eller 14 som tillverkningsår så är delarna definitivt BPA-fria. 

Kommentar: Typiskt nog var bunken som man kan montera fast i mixerstavens motordel, tillverkad i slutet av 2012. Vi tänkte först att man klarar sig utan en sådan, men vi har insett att vissa saker är svåra att mixa med enbart en mixerstav. Men en nyare bunke (och andra tillbehör) finns att köpa här. Annars kan mixerstaven i princip ersätta vår 15 år gamla matberedare, också från Philips som mest tar en massa plats i kökslådan.

Tillbehören till assistenten från Ankarsrum:

Tack för din fråga. Inga av våra tillbehör förutom mixerkannan innehåller bisfenol A. Vi arbetar på en ny mixerkanna som kommer vara bisfenolfri. 

Kommentar: Vi har precis köpt en assistent från Ankarsrum som jag hoppas ska hänga med i många år framöver, men avvaktar med eventuella köp av tillbehör, annat än en rivjärnstillsats som får ersätta matberedarens rivfunktion.

IMG_6075.jpg

Kaffebryggaren från Moccamaster:

Mockamaster kaffebryggare har varit producerat i över 50 år på fabriken i Holland. Bifogat kan du läsa om plastsammansättning. 

I bifogat dokument har de sammanställt vilka typer av plast som finns i bryggaren samt förtydligat:  None of these plastics contain BPA.

Kommentar: Nu förtiden dricker vi ganska lite kaffe, men det känns skönt att Mockamastern ändå är ok. Den får hänga med så länge den håller, men den dagen den går i graven kanske vi köper gamla sortens kokkaffekanna istället, helt utan plast.

Nespresso kapselmaskin:

Jag kan meddela att det inte finns bisfenol A i någon av delarna som kommer i kontakt med kaffe eller vatten i din Nespresso maskin. 

Kommentar: Tack och bock!

Krups kaffekvarn

Sammanfattningsvis kan vi säga att alla våra produkter uppfyller gällande EU-direktiv i området – EU-lagstiftningen (1934/2004 och 10/2011). I detta direktiv är BPA migration också en del i testet, men andra saker testas också. Vi har ett mycket sträng egenkontrollprogram, eftersom våra produkter kan komma i kontakt med livsmedel. Det betyder att om en produkt innehåller plast ska vi som producent kunna dokumentera med ”Document of confirmity” och ”Migration test”. Alla våra produkter är inom gränsfärderna i de europeiska direktiven. Därför följer vi de regler som från de europeiska myndigheterna.  

Kommentar: Eftersom BPA i dagsläget inte är olagligt i annat än nappflaskor, tolkar jag det som att produkter från Krups tyvärr innehåller BPA. Plasten i kvarnen kommer visserligen inte i kontakt med varmt kaffe, så risken att ämnet förs över i det malda kaffet är inte lika stor som i en kaffebryggare. Men är man ute efter en ny kvarn eller någon annan köksmaskin med delar av genomskinlig hård plast, tycker jag helt enkelt att man ska välja ett annat fabrikat.

Lämna gärna en kommentar om du fått svar från någon annan tillverkare angående hormonstörande ämnen.

OBS! Insidan av konserver och läskburkar innehåller nästan alltid BPA.Tetrapack och PET eller glasflaskor är bättre alternativ.

 

Kan man lita på gammalt lego?

Jag mailade Lego ännu en gång för att få veta om gamla klossar är giftigt och fick svaret att jag själv måste kolla upp vilket år de är tillverkade och utifrån det bestämma om jag ska behålla klossarna eller inte. Det kändes som väldigt bökigt eftersom jag inte har koll på vilka lagändringar som har gjorts, så jag bestämde mig för att slänga allt gammalt lego från min barndom. sedan upptäckte jag att Lego haft en representant på ett stort seminarium för ett par år sedan om kemikaliepåverkan. På ett forum på nätet var det någon som påstod att han sagt att 100 ämnen tagits bort. Så jag tänkte att om någon vet om vilka förändringar i sammansättningen som gjorts så är det han.

Jag fick ett väldigt utförligt svar av en kollega och utifrån det gör jag bedömningen att gammalt lego ändå är ok. För den som inte orkar läsa hela svaret nedan står det att gammalt lego innehåller samma typ av plast som dagens, det som kan ha ändras är olika färgtillsatser som kan ha en negativ påverkan på miljön eller varit farliga vid större hantering i kemikaliefabrikerna. Som tur är har vi väldigt mycket nytt lego hemma så det är ingen större förlust att jag slängde en påse, men tänker det kan vara bra information för andra som undrar.

Miljöpåverkan vid tillverkningen av 80-talslegot är ju redan gjord och slänger man det ska det ju ta vägen någonstans, så har man gammalt lego tycker jag man kan behålla dem med gott samvete. Det är alltid en avvägning vad man ska slänga när man rensar hemmet från plast och kemikalier, men mer om det en annan dag. 

IMG_7835

Hej Carolin och tack för ditt mail som jag fick vidaresänt från Peter eftersom jag arbetar i Peters team men är stationerad i Sverige.

 Jag var inte på plats vid det aktuella seminariet men är ofta själv ute och berättar om LEGO’s arbete när det gäller produktsäkerhet. Förmodligen är det ett missförstånd att Peter skulle ha sagt att LEGO har tagit bort många ämnen på grund av nya krav. Den klassiska LEGO-klossen har sedan 60-talet tillverkats i ABS-plast. ABS-plast är det helt dominerande materialet i LEGO men vi använder även andra plaster för vissa ändamål. Ett exempel är däck som tillverkas i ett annat plastmaterial som är mjukt.

 Mellan 1988 och 2013 gällde leksaksdirektivet 88/378/EEG och dess kemikaliekrav. Den 20/7 2013 trädde nya kemikaliekrav i kraft genom implementeringen av ett uppdaterat Lekaksdirektiv 2009/48/EG. Du kan läsa mer om hur LEGO har arbetat med detta i vår ”Progress report” för 2012 http://aboutus.lego.com/sv-se/progress-report/ på sidan 59 och framåt.

Det finns även kemikaliekrav i vissa andra förordningar (t ex REACH-förordningen) och direktiv (t ex för elektriska och elektroniska produkter) som kan sätta gränsvärden för vissa farliga ämnen och som leksakstillverkare förstås måste följa.

 Det Peter förmodligen refererade till var ett krav som trädde i kraft 2011 och som anger att alla tillverkare av leksaker måste genomföra en säkerhetsbedömning  av sina leksaker innan de sätts på marknaden. Säkerhetsbedömningen ska också innefatta eventuella kemiska faror och risker. Detta krav har gjort att vi har byggt upp nya system för att hantera den omfattande dokumentation vi har och som visar att LEGO bara tillverkas i säkra material.

 Vare sig de nya kemikaliekraven i leksaksdirektivet eller nya krav i övriga direktiv/förordningar eller de nya kraven på omfattande kemisk säkerhetsbedömning har lett till någon förändring av den kemiska sammansättningen i våra ABS-klossar – det har inte funnits anledning att ändra eftersom klossarna var säkra även tidigare.

 Vi tar som du säger kemikaliefrågor på mycket stort allvar. Under de ca 55 år som LEGO-klossen i sin nuvarande utformning har tillverkats så har det säkert skett vissa förändringar när det gäller vilka tillsatser som används i plasten. Det kan till exempel gälla de små tillsatser av färgämnen som våra råvaruleverantörer genom åren har använt för att få fram rätt färg på klossarna. Att en förändring i dessa tillsatser sker behöver inte innebära att produkten tidigare var farlig. Många kemikaliekrav för leksaker är riskbaserade. Det innebär att även om ett ämne kan vara farligt när man får i sig i stora mängder så kan det vara tillåtet att använda i små mängder i konsumentprodukter som t ex leksaker, förutsatt att det är så hårt bundet i plasten att det inte kan läcka ut vid de migrationstester som görs och där plasten läggs i särskilda lösningar. Läcker inte ämnet ut så finns det ingen risk för användaren även om ämnet i sig kan ha farliga egenskaper.

ABS och många andra hårdplaster har den egenskapen att de mycket ogärna släpper ifrån sig något ämne eftersom ämnena är så hårt bundna i plasten. Eftersom forskarvärlden hela tiden får fram ny kunskap om olika ämnen, kan vissa ämnen som var tillåtna att använda helt fritt på t ex 60-talet ha blivit förbjudna på 80-talet eller 90-talet och därför har det säkert flera gånger hänt att t ex någon färgtillsats har ersatts med en annan men det har inte berott på att tidigare versioner av LEGO-klossar har varit farliga. Istället kan man ha gjort valet att ta bort ämnen som man vet är farliga att hantera i stora mängder i kemikaliefabriker eller ämnen som man vet kan ha negativa miljöeffekter.

 Du får gärna kontakta mig om du vill diskutera vidare eller vill ha mer information men det finns inte anledning att vara orolig för att använda klossarna från 80-talet.

OBS! I februari 2018 publicerades en studie av Andrew Turner vid Plymouth University som visar att gammalt lego trots allt kan vara giftigt. Studien Concentrations and migratabilities of hazardous elements in second hand childrens plastig toys finns i sin helhet här:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b04685

Citrustider

Vinter är snötäckta isar, varm choklad och apelsiner. Så här års är apelsinerna som godast, men också galet besprutade. Läs mer om EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, bekämpningsmedelstester på Naturskyddsföreningen. I Danmark rekommenderar myndigheterna att man köper ekologiska citrusfrukter när man ska använda skalet i matlagning. Vi äter Linas matkasse som innehåller mycket ekologiskt, men jag har varit osäker på citronerna eftersom de kommer lösa i påsen. Jag mailade och frågade och fick snabbt ett svar:

Vi skickade alltid ekologiska citroner tidigare, men har nu tagit beslutet att välja konventionellt odlad citrus. Detta för att många kunder upplevt att frukten inte hållit kvalitén i transporten samt blivit dålig i förtid, och citronen har då istället gått till spillo.(red anm. sedan 2015 är citronerna alltid ekologiska)

Positivt att de lyssnar på sina kunder, men samtidigt lite tråkigt. Vi konsumenter är nog i allmänhet lite för kräsna när det gäller hur frukten ska se ut och hållbarheten. Vet man varför frukten är så blank och fin borde man ju välja en naturligt fulare sort istället. Hittade förresten ett gammalt äpple som hade legat i väskan flera veckor som var lika blank som när det köptes. Urk, aldrig mer köpa blank frukt. Hellre äta upp frukten i tid och hinner man inte är det ju bara att frysa in. Frysta bananer blir till glass om man mixar med kakao och äppelbitar är ju perfekt att göra kräm och paj av. Kanske präktigt men också väldigt smart.

20140128-131404.jpg

En iskall promenad i Täfteå marina.

Är Lego och duplo giftigt?

Jag har mailat Lego för att få veta vad klossarna är gjorda av samt om sammansättningen var annorlunda på 80-talet. Jag har nämligen en massa lego kvar från barndomen som jag inte vet om vi törs ha framme eftersom kemikalielagarna för leksaker skärptes 2007. På ett par dagar fick jag ett långt svar (se nedan) men ingenting om de gamla klossarna. Får vi inget nytt svar på min replik blir vi nog tvungna att göra oss av med de gamla. Tur i alla fall att de nya klossarna verkar vara säkra.

IMG_7664

Hej Carolin, 

Tack för att du kontaktat LEGO® Service .

 De flesta LEGO klossar (och DUPLO-klossar) är av ABS-plast (ABS är en förkortning för acrylonitril, butadien, styren). Det är en plast av mycket hög kvalitet, och den ska uppfylla en lång rad regler för säkerhet och kvalitet. Den uppfyller faktiskt samma krav som den plast som används till bestick i plast.

 Vi arbetar hårt för att våra leksaker ska vara så säkra som möjligt.  Vi har en rad säkerhetsexperter som ser till att LEGO-leksaker är slitstarka och tillverkade av material av bästa kvalitet. Alla nya leksaker testas grundligt, så vi är säkra på att det är både säkra och roliga att leka med. Alla LEGO leksaker uppfyller internationella regler och lagstiftning i de olika länder där de säljs, och våra egna regler är oftast striktare! Detta inkluderar bly-och ftalat bestämmelser i (EG) 19007/2006 (REACH) förordningen. Den informationen jag har vad gäller BPA och farliga ämnen är följande:

”There is no risk from BPA in LEGO products. At The LEGO Group, children’s safety is our primary concern. This, combined with our commitment to producing only the highest quality products, requires that we use only the safest materials for our products. We continuously test our materials for the total content and migration of a large number of chemicals. Polycarbonate plastic must, for example, pass tests for the chemical bisphenol A (BPA).

The tests for BPA simulate prolonged contact with both saliva and sweat. This means that it has been taken into account that children put toys in their mouths, which young children do. It is based on the results of these tests that The LEGO Group concludes that there is no risk from BPA in LEGO products.

LEGO products meet or exceed all national regulations for product composition safety in each of the 130+ countries where they are available. In addition to standardized tests, we have our own rigorous standards in place with regard to the quality and safety of our products that often exceed the standard regulations.

Facts about BPA-based polycarbonate plastic (PC):

* BPA is a plastic ingredient that is used to make the tough, shatter-resistant polycarbonate plastic that is used in a wide array of products.

* PC can be found in products ranging from toys to bicycle and motorcycle helmets to protective sporting guards, from eyeglass lenses to hospital incubators and components of many life-saving medical devices.

* PC has been specifically chosen for use in certain toys because it can withstand the rigors of active children’s play. PC helps to make these products lightweight, highly shatter- and heat resistant, extremely strong and reliable.” 

För mer information om hur vi arbetar för att LEGO produkter är såsäkra som möjligt, gå till http://www.lego.com, Om Oss, Hållbarhet, och klicka på produktkvalitet och säkerhet. 

Jag hoppas detta svara på din fråga och om du hat ytterligare frågor, kontakta oss gärna igen. Du kan ringa oss gratis på telefonnummer 00800 5346 5555 måndag till fredag kl 9.00 – 17.00.

 Med vänlig hälsning, Lizette, LEGO kundtjänst