Kategori: tomt och trädgård

Höstdag

Småkall men solig lördag i Täfteå och vi passade på att stega runt på tomten innan första snön kommer. Vi försökte tänka oss hus och garage på plats, även om det är svårt med all sly. El, VA och bredband är draget till pinnen vid tomtgränsen. Tomten sluttar lite svagt åt söder och några mindre björkar kommer vi behöva ta ned, annars som gjort för ett husbygge.

Avstyckning

Idag har Lantmäteriet gjort fältarbetet till avstyckningen av tomten. Jag och bebben kom lite sent för det blev tidigare än vad som var sagt och då var de redan klara. Fyra pinnar var utplacerade som visade tomtgränserna och fastighetsägaren och en granne hade skrivit på att gränsdragningen var ok. Eftersom grannens fru var på jobbet måste vi tillbaka i kväll och få hennes namnteckning innan vi kan skicka tillbaka papperet till Lantmäteriet. Avstyckningen beräknas vara klar om 8 veckor så i mitten av januari hoppas vi kunna ansöka om lagfart på tomten.

Blev informerad om att vi med ansökan ska bifoga ett värdebevis på tomten som banken utfärdar. Beräknas tomten vara värd mer än vi betalade för den blir det på den summan lagfarten tas ut (1,5%) om mindre räknar man på köpeskillingen. Lantmäteriet kan också utfärda värdebevis men då kostar det 1000 kr. För själva avstyckningen kommer vi få en räkning på 26 000 kr. Grundavgiften är 22000 kr, men sedan tillkom det kostnader för annat smått och gott, som fastighetsbeteckning och servitut. Köper man en tomt som redan är avstyckad eller har gjort upp med fastighetsägaren att det står på honom är det utgifter man slipper, men å andra sidan hade det säkert bakats in i priset för tomten. Bara betala och vara nöjda att vi blir en räkning närmare inflytt.

Hurra!

Köpekontraktet på tomten är äntligen påskrivet. Vi fick även veta att grannens elkabel som påstods vara dragen över tomten och därmed skulle behöva grävas om, inte alls låg där. Ännu ett moment mindre. Nu får vi vänta på att Lantmäteriet ska stycka av tomten, innan vi kan söka bygglov. Men den som väntar på något gott. Innan dess lär vi ha fullt upp välja hus.

Tomten som är på ca 1700 kvm ligger mitt i Täfteå, precis som vi ville ha det bland nya och äldre hus, barnfamiljer och pensionärer, nära stan, fast på landet med ICA och skola ett stenkast bort och havet ytterligare några kast. Bebben har framtiden utstakad. Köra moppe och extraknäcka på Täfteå-logen. Spännande tider!

Tomtköp

Då man har hittat drömtomten är det bara skriva under,  söka bygglov och börja bygga, eller? Mycket får man lära sig under processens gång. Som tur är finns det snälla personer på kommunen och Lantmäteriet som kan hjälpa till att reda ut begreppen. Var inte rädd för att fråga. I vårt fall har fastighetsägaren sökt förhandsbesked på bygglov som byggnadsnämnden har beviljat. Det är ju inte att rekommendera att köpa en tomt som man sedan inte får bygga på. Ansökan kostar ca 11000 kr och ett ok från byggnadsnämnden betyder att ett bostadshus får byggas på tomten, men det är ju först bygglovet som godkänner det specifika huset och dess placering. Förhandsbeskedet brukar innehålla riktlinjer och håller du dig till dessa bör ju även bygglovet gå igenom. För oss innebär det bl.a. att vi inte får bygga garage som sitter ihop med huvudbyggnaden. Som tur är har vi tänkt bygga ett fristående garage. När man har fått ett förhandsbesked kan tomten styckas av om det inte är gjort. Säljare och köpare kommer överens om vem som bekostar kalaset som brukar gå loss på 15000-20000 kr, beroende på hur mycket jobb det kräver. Ansökan om avstyckning skickas till Lantmäteriet. Förutom ansökan, ska köpebrev och förhandsbesked bifogas. I Umeå är handläggningstiden 15 veckor, men när det ska byggas nytt på tomten brukar det prioriteras, så det kan bli klart snabbare än så. När avstyckningen vunnit laga kraft, kan man söka lagfart på tomten. Lagfart kostar 1,5 % av köpeskillingen på tomten + en avgift på ca 800 spänn. Banken brukar vilja att tomten ska vara avstyckad innan de beviljar ett lån, så för att säkra tomten kan man skriva ett köpekontrakt där man skriver under på att betalning kommer att ske när avstyckningen är klar. Säljare och köpare kan eventuellt komma överens om en mindre summa i handpenning. Slutgiltig betalning sker vanligtvis på tillträdesdagen och då skriver man ett köpebrev som ett bevis på att tomten är betald.

Är inte en mäklare inblandad i köpet finns mall för köpekontrakt att köpa i bokhandeln eller gratis att ladda ner på bl.a. Villaägarna hemsida. Man kan också anlita en jurist som skriver avtalet.

Kontraktet ska innehålla:

– Kontaktuppgifter på köpare och säljare

– Fastighetsbeteckning

– Köpeskilling

– Betalningssätt

– Tillträdesdatum

– Underskrift av säljare, köpare och två vittnen

Kontraktet kan också innehålla:

– Garanti för nyttjande (servitut m.m)

– Ev. inteckningar och pantbrev

– Utgifter och inkomster (t ex att räntor, skatter, avgifter, hyresinkomster av egendomen tillkommer säljaren före tillträdesdagen och lagfarts- och inteckningskostnader betalas av köparen samt vem som ska stå för avstyckning).

– Klausuler (t ex att  tomtens storlek efter avstyckning överensstämmer med säljarens uppgifter eller att kontraktet förutsätter att Förhandsbesked om bygglov vinner laga kraft).

När det gäller klausul om tomtens storlek bör man inte skriva i exakta kvadratmeter eftersom det är svårt att veta det när avstyckning inte är gjord. Lantmäteriet rekommenderar hellre att man bifogar en karta där säljaren har markerat var tomten går.

Pyssel

Efter att ha träffat markägaren och gjort upp inför tomtköpet hade vi fredagsmys och förstörde huskataloger. Vi ritade upp tomten skala 1:100 på ett stort papper och markerade ut väderstrecken och placerade ut alternativa planlösningar som vi klippt ut. Trots enkel matematik (1 m=1 cm) fick vi dubbelkolla för tomten på 1700 kvm såg jättestor ut från ett fågelperspektiv. Pysslet gav en bra överblick och det var inte svårt föreställa sig solmogna jordgubbar i trädgårdslandet och grillkvällar på altanen i perfekt sydvästläge. Snöskottningen förtränger vi.